ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΪ

Η συσκευασία καφέ είναι μία πολυσύνθετη εργασία, καθώς περιλαμβάνει τεχνολογίες απαραίτητες για να διαφυλλάσσουν τα αρώματα του φρεσκοκαβουρδισμένου καφέ για όσο καιρό χρειαστεί. Τοποθέτηση βαλβίδας και ειδικού ανοίγματος με δυνατότητα να ανοίγει και να κλείνει πολλές φορές, επάνω σε υλικά εύκαμπτης συσκευασίας που προφυλάσουν από το φως και τον αέρα είναι κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρει η PAPERAXON για αυτή την πολύ ευαίσθητη κατηγορία προϊόντων.

Τεχνικές προδιαγραφές

  • Υλικά χαμηλής διαπερατότηταςσε οξυγόνο / υγρασία / αρώματα
  • Συσκευασίες που ανοίγουν και ξανακλείνουν
  • Εξαιρετικές επιδόσεις σε μηχανές συσκευασίας υψηλών ταχυτήτων
  • Σταθερότητα συσκευασίας
  • Δυνατότητα διαφάνειας
  • Συμβατότητα για επιπλέον εξαρτήματα συσκευασίας
  • Ασφαλείς και γρήγορες κολλήσεις
  • Ελαφριές, πιο βιώσιμες λύσεις
  • Μεγάλη γκάμα υλικών

Eφαρμογές συσκευασίας